Predstavljena aplikacija za razvoj cikloturizma – Croatia Bike Routes

Ministar turizma potpisalo je ugovore s predstavnicima pet slavonskih županija (Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska županija) o potporama temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini. Ukupno...

Ministar turizma potpisalo je ugovore s predstavnicima pet slavonskih županija (Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska županija) o potporama temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini. Ukupno su temeljem Odluke o odabiru projekata i dodjeli potpora odobrena sredstva za sufinanciranje 14 razvojnih projekata u vrijednosti od 4.974.900,00 kn.

Opći cilj Programa razvoja cikloturizma na kontinentu je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Predstavljena aplikacija za razvoj cikloturizma – Croatia Bike Routes

U sklopu potpisivanja Ugovora, Ministarstvo turizma je kroz rad Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma predstavilo aplikaciju CROATIA BIKE ROUTES. 

Cilj aplikcije je domaćim i inozemnim cikloturistima osiguravaju potrebne informacije na moderan način te se adekvatno promoviraju cikloturistički sadržaji u Hrvatskoj, a trenutno je razvijen sadržaj Slavonije i dijela kontinetnalne Hrvatske.

CBR je više od mobilnog vodiča namjenjenog cikloturistima. Uz prezentaciju destinacija kao biciklističikh odredišta, ona je moderna prezetnacija prirodnih znamenitosti i posebnosti regija te kulturnih i ugostiteljskih objekata u okolici ruta” ističe se u opisu CBR aplikacije.

Više o aplikaciji možete vidjeti na web stranici http://cbr.hr/, a više o projektima i radu Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma možete vidjeti na sljedećoj poveznici: https://cikloturizam.hr/

PRILOG: Akcijski plan razvoja cikloturizma

Vijesti: