Predstvaljeni detalji programa dodjele državnih jamstava sektoru turizma i sporta

U organizaciji HGK – Županijske komore Split održan je danas online infodan Programa dodjele državnih jamstava sektoru turizma i sporta na kojem su predstavljeni detalji o spomenutom programu. Cilj...

U organizaciji HGK – Županijske komore Split održan je danas online infodan Programa dodjele državnih jamstava sektoru turizma i sporta na kojem su predstavljeni detalji o spomenutom programu. Cilj je programa osigurati financijsku podršku poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru turizma i sporta radi ublažavanja posljedica krize na poslovanje.

Potpore će se dodjeljivati kao državna jamstva za nove kredite za likvidnost, a prihvatljivi korisnici su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici. Provedbena tijela programa dodjele su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) za velike poduzetnike i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za mikro, male i srednje poduzetnike.  

Mjera se može primijeniti isključivo za nove kredite za obrtna sredstva i/ili ulaganja u pripremu turističke sezone te se ne odnosi na postojeće kredite. Jamstva moraju biti izdana do 30. lipnja ove godine, a pokrivat će do 90 posto, odnosno 100 posto glavnice kredita, ovisno o mjeri potpore. Jamstveni fond za obje mjere (HBOR-a i HAMAG-BICRO-a) iznosi 1,5 milijardi kuna. 

Bitno je naglasiti i da kamatna stopa na kredit uz korištenje ovog jamstva mora biti barem 0,5% niža od kamatne stope koja bi bila da nije korišteno jamstvo, istaknula je voditeljica područnog ureda Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Dalmaciju Mira Krneta

Namjena kredita obuhvaća kategorije troškova kao što su: troškovi radne snage, troškovi najma i zakupa (prostora, zemljišta, vozila i druge opreme) povezani s osnovnom (prihvatljivom) djelatnosti poduzetnika; režijski troškovi (energija, voda, komunikacije, održavanje i sl.); troškovi repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara; troškovi podmirenja obveza prema dobavljačima; troškovi ugovornih usluga (osiguranja, odvjetničke usluge, knjigovodstvene usluge, usluge poreznog savjetovanja, plaćanje licenci i sl.) koji se odnose na osnovnu (prihvatljivu) djelatnost poduzetnika. 

Jamstva se također izdaju i za kredite podignute za troškove podmirenja kratkoročnih obveza prema državi; troškove podmirenja drugih kratkoročnih obveza vezanih isključivo uz osnovnu (prihvatljivu) djelatnost poduzetnika. Povrat pozajmica vlasniku Korisnika kredita ili trećim osobama ne smatra se prihvatljivim troškom. 

Priznaju se i troškovi ulaganja u pripremu turističke sezone (održavanje postojeće imovine i sl.), dok se ulaganje u proširenje kapaciteta ne smatra prihvatljivim troškovima. Prihvatljivi troškovi podmirenja kratkoročnih dospjelih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s otplatnim planovima u trenutku sklapanja ugovora o kreditu (isključeno refinanciranje) mogu iznositi maksimalno 35% ukupnog kredita za mikro, male i srednje poduzetnike, navode iz HBOR-a.

Zahtjeve za kredite koji će biti osigurani ovim jamstvom poduzetnici mogu podnositi svim bankama u Republici Hrvatskoj i HBOR-u. Detalje programa možete vidjeti ovdje.

Foto: HBOR

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN