Scenarij faznog pristupa oporavku turističkog tržišta nakon COVID-19 pandemije

Pojava COVID-19 bolesti utjecala je i promijenila našu svakodnevicu, naša društva i gospodarstva. Posljedice ove krize će posebice biti vidljive u turističkom sektoru, stoga su znanstvenici i istraživači Instituta...

Pojava COVID-19 bolesti utjecala je i promijenila našu svakodnevicu, naša društva i gospodarstva. Posljedice ove krize će posebice biti vidljive u turističkom sektoru, stoga su znanstvenici i istraživači Instituta za turizam odlučili dati svoj doprinos izradom više kratkih stručnih mišljenja o različitim aspektima utjecaja korona krize na turizam.

Prvi rad autora doc. dr. sc. Damir Krešić, ravnatelja Instituta za turizam i Izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić, pročelnik Katedre za turizam Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, naziva “Scenarij faznog pristupa oporavku turističkog tržišta nakon COVID-19 pandemije” donosi mogući scenarij faznog izlaska iz krize.

Gospodarska kriza uzrokovana COVID-19 pandemijom neće proći tako brzo i jednostavno kako je to izgledalo još krajem veljače ove godine te će turizam biti jedan od segmenata globalnog gospodarstva koji će ovom krizom biti najviše pogođen, ističu autori u uvodu rada te dodaju kako s druge strane, kao što pandemija ima svoj ciklus, može se pretpostaviti i da se oporavak turističkog gospodarstva neće dogoditi odjednom, nego također postepeno.

Tako su autori u radu naveli tri faze oporavka turizma, dok se konačno ne dosegne predkrizna razina turističke aktivnosti iz 2019. godine.

Prva faza oporavka turizma terminski će se preklopiti sa zadnjom fazom epidemije i u toj fazi, koja će najvjerojatnije trajati od srpnja do listopada 2020. godine (bar prema sadašnjim spoznajama) većinu turističke potražnje će generirati lokalno stanovništvo i regionalna turistička potražnja (naravno pod pretpostavkom da se otvore nacionalne granice onih zemalja koje pandemiju bududržale pod kontrolom)

Takva potražnja, iako ne ostvaruje dodatna komercijalna noćenja, ipak generira i podiže razinu ekonomske aktivnosti u destinaciji, te također može dati važan doprinos i poticaj ekonomskom oporavku destinacije.

Druga faza oporavka turističkog tržišta najizravnije je povezana sa stvaranjem osnovnih preduvjeta za neometano pružanje turističkih usluga u širem smislu riječi, odnosno s ponovnim otvaranjem granica svih europskih zemalja te s uspostavom redovitihzračnih, kopnenih i pomorskih veza između europskih država a kasnije i između ostalih država diljem svijeta.

Prema sadašnjim saznanjima ovu fazu opravka turističkog tržišta možemo očekivati (u optimističnom scenariju) krajem 2020. godine i početkom 2021. godine. 

Treća faza oporavka hrvatskog turizma, kako predviđaju autori rada, dogoditi će se u razdoblju kada se gospodarstva država koje su naša glavna emitivna tržišta počnu oporavljati i kada stope rasta BDP-a i kupovna moć potrošača u ovim državama (Njemačka, Italija, Austrija…) budu na razinama koje mogu podnijeti trošak odlaska na inozemna turistička putovanja.

Ova faza očekuje se tijekom 2022. godine, ilieventualno i ranije (druga polovica 2021. godine) a ovisno o globalnoj ekonomskoj situaciji te sentimentu koji u tim državamabude vladao prema putovanjima u inozemstvo. 

Za kraj autroi zaključuju kako će potpuni oporavak turizma, kako globalno tako i u Hrvatskoj, dogoditi kada više ne bude opasnosti od bolesti COVID-19 i kada se na globalnom turističkom tržištu ponovo uspostavi ravnoteža i povjerenje između turističke ponude i potražnje, što je nužan preduvjet bilo kojeg turističkog rasta i razvoja.

Cijeli rad o mogućim scenarijma faznog izlaska iz krize, autora dr.sc. Damir Krešić i dr.sc. Josip Mikulić, preuzmite u prilogu.

PRILOG: Scenarij faznog pristupa oporavku turističkog tržišta nakon COVID-19 pandemije

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN