Trećina hotela u Hrvatskoj raspolaže sa smještajnim kapacitetima za osobe s invaliditetom

Ukupno 33,1% hotelskih smještajnih objekata u Hrvatskoj raspolaže sa smještajnim kapacitetima za osobe smanjene pokretljivosti i s invaliditetom. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku ( DZS ) u Republici...

Ukupno 33,1% hotelskih smještajnih objekata u Hrvatskoj raspolaže sa smještajnim kapacitetima za osobe smanjene pokretljivosti i s invaliditetom.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku ( DZS ) u Republici Hrvatskoj od ukupno 1 074 smještajna objekta iz skupine Hoteli i sličan smještaj, u kojima su ostvarena noćenja turista u 2018.godini, 355 smještajnih objekata (33,1%) raspolagalo je sa smještajnim jedinicama (sobama i apartmanima) za osobe smanjene pokretljivosti i s invaliditetom.

U 2018. u skupini Hoteli i sličan smještaj bilo je raspoloživo ukupno 1 515 smještajnih jedinica (1 303 sobe i 212 apartmana) za osobe smanjene pokretljivosti i s invaliditetom.

Hoteli raspolagali s najviše soba i apartmana za osobe smanjene pokretljivosti i s invaliditetom

U strukturi smještajnih objekata iz skupine Hoteli i sličan smještaj koji su raspolagali sa smještajnim jedinicama (sobama i apartmanima) za osobe smanjene pokretljivosti i s invaliditetom najviše smještajnihjedinica bilo je u hotelima (83,9%). Ostali objekti iz skupine Hoteli isličan smještaj raspolagali su sa 16,1% smještajnih jedinica.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji najviše smještajnih jedinica zaosobe smanjene pokretljivosti i s invaliditetom

Najviše smještajnih jedinica iz skupine Hoteli i sličan smještaj za osobe smanjene pokretljivosti i s invaliditetom imale su sljedeće županije:Splitsko-dalmatinska (20,5%), Istarska (14,0%), Primorsko-goranska(13,1%), Zadarska (10,2%), Dubrovačko-neretvanska (9,7%) i GradZagreb (9,4%), što je ukupno 76,9%.

U ostalim županijama bilo je raspoloživo 23,1% smještajnih jedinica za osobe smanjene pokretljivostii s invaliditetom.

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN