TZ Rovinja sufinancira marketinške aktivnosti privatnih iznajmljivača

Turistička zajednica grada Rovinja objavila je Javni poziv za prijavu programa financiranja marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu tj. privatni iznajmljivači na području grada Rovinja. Sukladno objavljenom...

Turistička zajednica grada Rovinja objavila je Javni poziv za prijavu programa financiranja marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu tj. privatni iznajmljivači na području grada Rovinja.

Sukladno objavljenom Javnom Pozivu sufinancirati će se marketinške aktivnosti do 50% troškova ukupnih ulaganja, a do maksimalnog iznosa od 700,00 kuna. Tako će Turistička zajednica grada Rovinja sufinancirati prihvaćene programe marketinških aktivnosti do 50% troškova ukupnih ulaganja, a do maksimalnog iznosa od 700,00 kuna. Iznos sufinanciranja se odnosi samo na nositelja Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu na području grada Rovinja-Rovigno koji se prijavljuje na javni poziv.  

Bilo bi super kada bi se isti poziv odnosio na rovinjsku markicu kvalitete obiteljskog smještaja u kontekstu brendiranja rovinjskog obiteljskog smještaja ili na razini županije, pošto već postoji Domus Bonus na razini cijele Istre. Inače, Domus bonus je prvi projekt brendiranja obiteljskog smještaja u Hrvatskoj.

Prema javnom pozivu, predmet sufinanciranja može biti sljedeće: fotografiranje interijera i eksterijera smještajnih objekata, izrada video zapisa interijera i eksterijera smještajnih objekata, nabava softvera za vođenje obiteljskog smještaja (booking i sl. ), oglašavanje u domaćim i stranim medijima, tiskovinama i društvenim mrežama, izrada promidžbenih materijala (prospekti, letci, vizitke i dr…) i ostale promidžbene aktivnosti koje pomažu promociji obiteljskog smještaja.

U cilju podizanja razine kvalitete i unificiranog načina komuniciranja i promoviranja privatnog smještaja na području destinacije, pri izradi svih digitalnih i tiskanih promidžbenih materijala potrebno je pratiti vizualni identitet grada koristeći logo Rovinj-Rovigno, Romantični mediteran, koji će korisnicima biti dostavljen od strane Turističke zajednice grada Rovinja-Rovigno., navode iz turističke zajednice.

U svakom slučaju, bravo za Rovinj. Ovako se konkretno radi na podizanju kvalitete obiteljskog smještaja u destinaciji. Oni koji žele pratiti sve trendove i podizati kvalitetu će se priključiti, kako na ovaj poziv, tako i na sve druge inicijative i edukacije, a oni koji se drže statusa quo će stagnirati. Razlika između kvalitetnijih i manje kvalitetnijih smještaja će biti sve veća i veća, a tržište će se samoregulirati i jasno pokazati smjer.

Prijave su otvorene do 15.09.2021, odnosno do ispunjenja predviđene kvote za sufinanciranje navedenih marketinških aktivnosti. Više detalja možete pronaći ovdje.

Foto: TZ Rovinj

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN