Znate li priču o turističkim vodičima Hansu i Janezu?

Foto: www.vodici-dubrovnik.hr

Daje se na znanje: SVIM LICENCIRANIM I NELICENCIRANIM I NACIONALNIM I LOKALNIM I REGULIRANIM I NEREGULIRANIM TURISTIČKIM VODIČIMA, KOJI PRUŽAJU USLUGE VOĐENJA NA POVREMENOJ I PRIVREMENOJ OSNOVI U RH, NA SVIM ZAŠTIĆENIM LOKALITETIMA

Ponukana raznim raspravama koje se vode na društvenim mrežama i mail listama turističkih vodiča u Hrvatskoj, u nastavku teksta imam potrebu informirati vodiče na čemu radi naše Ministarstvo turizma.

Prvi problem su građani EU koji od 2015. pružaju usluge vođenja po cijelom teritoriju RH s pravom pružanja usluge vođenja po svim zaštićenim lokalitetima. Ovo im je omogućeno temeljem Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma NN 7/16. Negodovanje vodiča na ovu temu krenulo je već 2014. godine.  Te su godine nezadovoljni vodiči iz Splita  tražili razgovor kod tadašnjeg ministra g. Lorencina. Iz Ministarstva turizma su u splitsku  Hrvatsku gospodarsku komoru stigli predstavnici gđa. Krklješ, gđa. Lapić i g. Bašić. Na tom je razgovoru,  otprilike rečeno da se po prethodno navedenom pitanju neće moći ništa napraviti, niti to spriječiti te da to tako  naprosto mora biti. Kažu:  “potpisani su ugovori” ,”tužila nas je Slovenija”. Rečeno nam je da RH kao i sve ostale članice, mora dozvoliti svima koji to traže , slobodno kretanje i pružanje usluga pa makar i na štetu naše kulturne baštine. Ovakav odgovor nas nije zadovoljio i počeli smo čitati, listati  i tražiti pravna rješenja.

Kako spriječiti naše Ministarstvo da NE počne izdavati  ovlaštenja  stranim vodičima koji bi temeljem takvih dozvola imali  veće ovlasti nego hrvatski turistički vodiči? Sve je bilo uzalud. Ministar Lorencin je 2015. godine potpisao Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma i te iste godine su stigli prvi strani turistički vodiči , specijalisti  za sva naša kulturna blaga. Osim toga, čak i oni koji u svojim zemljama nisu turistički vodiči (jer npr. to zanimanje u nekim članicama nije regulirano) imaju pravo dobiti ovlaštenje , a temeljem potvrde o radnom iskustvu. Ovakvu potvrdu može izdati svaka privatna strana putnička agencija i takva potvrda zadovoljava naše Ministarstvo. Na taj način  i ovi neregulirani, “ne daj Bože” vozači autobusa ili profesori matematike, postaju kvalificirani vodiči za cijeli teritorij RH I specijalisti za sve zaštićene lokalitete u RH.

Ništa nam nije bilo jasno! Kako Janez, Hans i ini mogu biti kvalificirani vodiči u svim županijama, a mi sve to moramo platiti , naučiti, položiti. Po kojem zakonu,  po kojoj direktivi?! Suludo, čista diskriminacija!

Foto: Portaloko.hr

Foto: Portaloko.hr

I tako čitajući direktive, a to bi bila Direktiva o uslugama i Direktiva o priznavanju stručnih kvalifikacija,  dolazimo do saznanja da to baš sve i nije tako. Dapače, u direktivama piše da se treba čuvati nacionalna kulturna baština i običaji, da se treba štititi potrošača, da se treba voditi računa o kvaliteti usluge itd. Čak se sugerira vlastima i korisnicima da se koriste EU norme kako ne bi dolazilo do zabune prilikom prevođenja određenih zanimanja. Npr. za  turizam imamo normirane definicije izrađene od Europskog odbora za standardizaciju – CEN. Naime, EN 13809 jasno i nedvosmisleno definira turističkog vodiča, voditelja putovanja i pratitelja.

E sad, kad smo shvatili da direktive nisu “Baba Roge” (jer u Ministarstvu na svako naše postavljeno pitanje dobili bi odgovor “tako piše u ‘zločestoj’ direktivi”) počeli smo čitati naše , hrvatske zakone u koje su se implementirale i Direktiva o uslugama i Direktiva o priznavanju kvalifikacija. Iz niti jednog od navedenih Zakona nismo pročitali da bi strani turistički vodič koji ima sve kvalifikacije za vođenje zaštićenih lokaliteta u svojoj matičnoj državi, mogao pružati usluge na zaštićenim lokalitetima i u RH ili na zaštićenim lokalitetima bilo koje druge zemlje članice, osim ako sama članica domaćin to ne dopusti kao u našem slučaju. Dapače, u Zakonu o reguliranim profesijama NN 82/15 između ostalih imamo i  članak 15 stavak 1 koji kaže da ako su pristup reguliranoj profesiji ili bavljenje tom profesijom uvjetovani određenim posebnim stručnim kvalifikacijama, (a jesu, jer tako piše u našem Zakonu o pružanju usluga u turizmu) nadležno tijelo dužno je dopustiti pristup  toj  profesiji pod istim uvjetima koji se primjenjuju na državljane RH. Potom piše u čl. 6 st. 5 tog istog zakona da osobe iz st. 1 i 2 podliježu posebnim propisima kojima se utvrđuju stručne kvalifikacije za obavljanje reguliranih profesija.

Nadalje, npr. iz Zakona o uslugama u čl. 4, st. 8 navode se pojmovi koji imaju sljedeće značenje: “prevladavajuće kategorije javnog interesa su kategorije koje su kao takve priznate u sudskoj praksi Europskog suda”, a uključuju sljedeće kategorije “… očuvanje nacionalne povijesne i umjetničke baštine”.

Posebno dobar i zaštitnički nastrojen prema našoj struci je Zakon o pružanju usluga u turizmu NN 68/07,88/10,30/14, i 152/14 u kojem između ostalog piše:

čl. 26 st. 4.: Turističkim vodičem smatraju se i državljani država članica koji ispunjavaju uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom.

Nadalje, st. 5 istog članka piše da turistički vodič može pružati usluge turističkog vođenja na cijelom području RH, ako je položio opći dio stručnog ispita za vodiče .

Iz navedenog možemo zaključiti, da turistički vodič u RH, već sada JEST nacionalni vodič, a ako ima volje, želje i interesa može polagati posebni dio stručnog ispita, za svaku županiju kako bi stekao dodatnu, potrebnu kvalifikaciju za pružanje usluge na određenom zaštićenom lokalitetu po županijama.

I tako još svašta nešto piše u našem Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

Pitate se: U čemu je onda problem?!

turvod4

Foto: Portaloko.hr

E, SAD DOLAZIMO DO PROBLEMA BROJ 2.

Kako je gore sve navedeno ,dovelo turističke vodiče RH u jednu ponižavajuću, diskriminirajuću, apsurdnu i suludu situaciju, Ministarstvo turizma je ponudilo “rješenje”. Idemo sve naše vodiče prevesti u nacionalne! Neka i oni kao Hans, Janez i ini preko noći postanu kvalificirani , specijalisti za sve zaštićene turističke cjeline (lokalitete) u RH. Problem riješen!

Naravno da nije riješen! Država koju se posjećuje, ima interes da se njena povijest i kultura valjano predstave kao i da se osigura kvalitetna turistička usluga u cijeloj zemlji. Iz tog razloga nema nikakve potrebe nas se prevodi u tzv .nacionalne vodiče koji  bi “tako”  stekli sva prava, a sve radi mira u kući. Treba se postojeći Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u turizmu proglasiti NIŠTAVNIM, jer on upravo to i jest. Ništavan je! U navedenom Pravilniku piše da se postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija provodi sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Također piše, da se postupak provodi i sukladno   Zakonu o pružanju usluga u turizmu što naravno nikako ne odgovara činjenicama. Ovaj Pravilnik je od 2015. godine pa sve do danas  iznad Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Da se ovaj ništavni Pravilnik uistinu sprovodi po navedenim Zakonima, da se uistinu sprovodi postupak priznavanja stranih kvalifikacija onako  kako u jednom dijelu  nalaže i sam Pravilnik, tada  niti jedan  strani vodiči ne bi mogao voditi turiste po zaštićenim lokalitetima RH (Pravilnik o popisu turističkih cjelina po županijama  NN 76/08.), osim ako nema posebnu dodatnu kvalifikaciju  koja se uostalom traži i od naših vodiča .

I na kraju što zapravo želimo?

Želimo zadržati Zakon ovakvim kakav je. Ministarstvo treba izraditi, mislim do srpnja, novi prijedlog  Zakona o pružanju usluga u turizmu i baš sve iz Zakona što se odnosi na zaštitu lokaliteta tj. tko tu može voditi i sve vezano uz posebni dio gradiva žele izbaciti. Sve, ali baš sve u korist  šake stranaca kojima  su dali ovlaštenja. S ovom praksom žele i dalje nastaviti jer 16.1.2017. na sastanku vodiča u Ministarstvu turizma, predstavnicima MINT-a  gđa. Lapić i gđa. Krklješ  ovaj sporni Pravilnik uopće nije bio tema . To je za njih gotova stvar.

Autor: Suzana Talijan, turistički vodič

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN