27 objekata u Zagrebačkoj županiji dobilo standard kvalitete Cyclist Welcome Quality

Foto: TZ Samobor

Nakon usvajanja Operativnog plana razvoja cikloturizma Zagrebačke županije do 2020. godine,  u TZ Zagrebačkoj županiji odlučili su  identificirati i marketinški dodatno istaknuti objekte koji nude ugostiteljske, informativne i druge turističke usluge namijenjene cikloturistima, te ih organizirati i umrežiti u integralni turistički proizvod.

S ciljem pozicioniranja Zagrebačke županije kao cikloturističke destinacije visoke kvalitete usluge, a temeljem uvida u primjere dobre prakse europskih cikloturističkih destinacija, u suradnji s tvrtkom RAM DC d.o.o. razvijeni su standardi kvalitete Cyclist Welcome Quality, ističu iz TZ Zagrebačke županije.

Tako je na području Zagrebačke županije, provedenom evaluacijom, 27 objekata zadovoljilo je uvjete ulaska u Cyclist Welcome mrežu, te su im uručene ploče sa službenim vizualnim identitetom i oznakama kategorizacije uz poklon set osnovne opreme za servis bicikla.

Popis objekata u Zagrebačkog županiji – Cyclist Welcome Quality

Vijesti: