Porezna uprava: Od 01.srpnja briše se pojam “mali obveznik fiskalizacije”

Porezna uprava poslala je obavijest za sve „male obveznike fiskalizacije“ – paušaliste po osnovi samostalne djelatnosti, o izdavanju računa nakon 1. srpnja 2017. godine Od 1. siječnja 2017. godine...

Porezna uprava poslala je obavijest za sve „male obveznike fiskalizacije“ – paušaliste po osnovi samostalne djelatnosti, o izdavanju računa nakon 1. srpnja 2017. godine

Od 1. siječnja 2017. godine podignut je prag za porezne obveznike kojima se dohodak od samostalne djelatnosti obrta i poljoprivrede i šumarstva, odnosno porez na dohodak po toj osnovi može utvrđivati u paušalnom iznosu te je proširen krug obveznika koji mogu utvrđivati dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu na porezne obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine te porezne obveznike koji imaju izdvojenu poslovnu jedinicu ili proizvodni pogon, uz ostale propisane uvjete.

U skladu s navedenim, budući da bi se time proširio krug obveznika koji ne bi više morali izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja, odredbom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 115/16), koja stupa na snagu 1. srpnja 2017. godine, brisan je pojam „mali obveznik fiskalizacije“.

Slijedom navedenog iz Porezne uprave ističu, kako porezni obveznici koji trenutno provode fiskalizaciju putem uvezane knjige računa, dužni su od 1. srpnja 2017. godine postupak fiskalizacije izdavanja računa provoditi putem elektroničkih naplatnih uređaja sukladno članku 16. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16). Isto podrazumijeva da su putem uspostavljene Internet veze dužni svaki račun, koji se naplaćuje sredstvima koja se prema navedenom Zakonu smatraju gotovinom, dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi na ovjeru.

Dakle, i postojeći obveznici fiskalizacije koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaćaju paušalno, moraju se prilagoditi postupku fiskalizacije izdavanja računa na način da račune izdaju putem elektroničkih naplatnih uređaja. Također napominju kako su od 1. srpnja 2017. godine svi obveznici fiskalizacije dužni dostaviti podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave e-Porezna (članak 19. i 19.a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom). Obveznik fiskalizacije koji je podatke o poslovnim prostorima dostavio putem XML poruke, dužan je, putem servisa e-Porezna, iste potvrditi do 31. srpnja 2017. godine te dostaviti podatak o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja. Obveznici fiskalizacije koji od 1. srpnja 2017. godine počinju izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja dužni su prije slanja prvog računa, također putem servisa e-Porezna dostaviti podatke o poslovnim prostorima i proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.

Svi ostali obveznici fiskalizacije koji nisu korisnici e-Porezne, navedene podatke dostavljaju putem propisanog obrasca u nadležnu ispostavu Porezne uprave, također prije slanja prvog računa na ovjeru. Uvezana knjiga računa, koja se ovjerava u Poreznoj upravi može se i dalje koristiti samo u slučaju kvara naplatnog uređaja odnosno nemogućnosti uspostave Internet veze s Poreznom upravom. U slučaju bilo kakvih nedoumica i nejasnoća, iz Porezne uprave savjetuju da se porezni obveznici mogu obratiti u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu.

Što to točno znači za domaćine u obiteljskom smještaju 

Kako ističe Anamarija Cicarelli, dipl.oec za Klub iznajmljivača, novi zakon nema utjecaja na fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od imovine iznajmljivanjem soba/apartmana turistima jer to nisu osobe koje se bave samostalnom djelatnošću (čl. 4. t. 1. Zakona). “Nova obveza (fiskalizacija) odnosit će se na iznajmljivače koji posluju kao paušačni obrt i naplaćuju smještaj u gotovini. Dakle svi vlasnici obiteljskog smještaja (iznajmljivači) koji nisu tvrtke ili obrtnici, to jest koji su fizičke osobe, za njih se od 1. srpnja 2017. ništa ne mijenja po pitanju fiskalizacije i oni nisu dužni fiskalizirati račune niti kupovati za to posebne uređaje.” ističe Cicarelli te dodaje kako ljude buni razlika između paušalnog obrtu (iznajmljivači obrtnici) i paušalistima u obiteljskom smještaju (iznajmljivači fizičke osobe), jer jedno je ostvarivati dohodak od imovine, a drugo od samostalne djelatnosti.

Vijesti: