Zeleni hoteli inspiriraju Europu da postigne ciljeve nisko-ugljičnog razvoja

Kako bi smanjili operativne troškove i ostavili što manji ekološki otisak osviješćeni poduzetnici u turizmu okreću se gradnji i adaptaciji zelenih hotela tj. hotela s gotovo nulte energije. Na...
Foto: Hotel Split

Kako bi smanjili operativne troškove i ostavili što manji ekološki otisak osviješćeni poduzetnici u turizmu okreću se gradnji i adaptaciji zelenih hotela tj. hotela s gotovo nulte energije.

Na temu Zeleni hoteli u Energetskom institutu Hrvoje Požar predstavljeni su rezultati projekta neZEH (Gotovo nula energetski hoteli). Prezentaciji su prisustvovala uz voditelje projekta iz Energetskog instituta Hrvoje Požar i dva pilot hotela koji su kao najbolji primjeri poslovne prakse ušli u zadnji krug, te predstavnici resornih ministarstava (Ministarstva turizma, gospodarstva, graditeljstva i prostornog uređenja) uključenih u problematiku smanjenja potrošnje energije u hotelijerskom sektoru te FZOEU. Zajednički zaključak sudionika je kako interes za poticanje zelene gradnje i poticajnih mjera za subvencioniranje postizanja standarda zgrade gotovo nulte energije kod svih postoji te kako će zajedno raditi na tome da se postupak dobivanja subvencija hotelijerima što više u budućnosti pojednostavi i omogući dostupnost.

Na prostoru Europske unije zgrade troše 40 posto ukupne energije i pritom ispuštaju 36 posto stakleničkih plinova. Kako bi se navedeni podaci izmijenili, u Europskoj uniji te posljedično i u Hrvatskoj, razvijaju se pravila i mjere za transformaciju starih i novih zgrada u zgrade gotovo nulte energije (nZEBs). Zgrada gotovo nulte energije ima visoku energetsku učinkovitost te dobar dio potrebne energije proizvodi iz obnovljivih izvora na lokaciji ili u njezinoj neposrednoj blizini. Projekt gotovo nula energetski hoteli (neZEH) odabrao je hotele u Europi i potaknuo ih da postignu gotovo nula energetski status, što će dovesti do ušteda od 50 posto u potrošnji energije i znatnog smanjenja operativnih troškova“ istaknuo je voditelj projekta Marko Bišćan te dodaje kako su u Hrvatskoj, kroz definirani način odabira, za pilot-projekte izabrani – hotel Split i hotel Villa Adriatica kao svijetli primjeri iz Hrvatske

U projekt da postanu europski neZEH pilot hoteli koji će imati nula energetski status odabrano je 16 hotela u 7 europskih zemalja (Hrvatska, Francuska, Grčka, Italija, Rumunjska, Španjolska i Švedska).

NEZEH2

Svaki plan obnove velikih razmjera uključuje ne samo zahtjevne mjere energetske učinkovitosti i integraciju obnovljivih energetskih rješenja, već i promjene u ponašanju uprave, osoblja i gostiju. “Uložili smo iznimna sredstva, trud i znanje da napravimo objekt koji će trošiti što je manje moguće energije. Vrijeme eksploatacije ovih mjera je dugo koliko i vijek trajanja objekta. U ovom trenutku, trošak energenata hotela Split jest nešto niži nego bi bio da nismo uložili u energetsku učinkovitost, ali trebat će još vremena da se investicija vrati. Činjenica da je hotel „zelen“ možda jača motiv dolaska gosta, ali statistike pokazuju da gost nije spreman platiti više za ekološki osviješten hotel. Nadamo se da će certifikat gotovo nula energetskog hotela pomoći da se i to promijeni.“ istaknuo je g. Tomić, vlasnik hotela Split te dodao kako se nada da će gosti u budućnosti ipak biti spremni platiti više za ekološki osviješten hotel.

Za ostvarenje tog cilja hotel Split je uključen u dugoročni proces koji se sastoji od zamjene halogenih rasvjetnih tijela s LED žaruljama i ugradnje fotonaponskog sustava. Rezultati implementacije navedenih mjera su: godišnje smanjene potrošnje energije od 22.200 kWh, godišnje smanjenje emisije stakleničkih plinova od 5 tCO2 te godišnje iz obnovljivih izvora proizvedeno 10.000 kWh električne energije.

Hotel Villa ADRIATICA2

Hotel Villa Adriatica

Energetski Institut Hrvoje Požar (EIHP) jedan je od partnera na neZEH projektu te je zadužen za provedbu aktivnosti u Hrvatskoj. U sklopu projekta, a u organizaciji EIHP-a, održane su radionice za vlasnike i zaposlenike hotela te stručnjake na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Kako bi se pokrenule energetske investicije u hotelijerstvu, vlasnicima hotela je pruženo tehničko znanje kroz izradu energetskih pregleda hotela, u što je uključeno provođenje detaljnih energetskih analiza te predlaganje optimalnih mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, i investicijskih studija koje sadrže detaljne tehno-ekonomske analize s mogućnostima financiranja.

Europska neZEH inicijativa

Projekt neZEH sufinanciran je od strane Europske komisije kroz program Inteligentna energija za Europu, s ciljem da se ubrzaju velike obnove hotela do zgrada gotovo nulte energije (nZEB) kroz stručnu podršku predanim hotelijerima i promociju vodećih projekata u europskom turističko-ugostiteljskom sektoru. Više informacija o pilot-hotelima pogledajte ovdje

Vijesti: