Najbolji hostel na svijetu dolazi na prvu hrvatsku konferenciju o hostelima ( CHC ) Prva hrvatska konferencija o hostelima Croatia Hostel Conferen...