• 13/01/2020
    Ministarstvo turizma priprema još jedan zakonski paradoks. Žele zaustaviti legalizaciju turističkog prometa, odnosno omogućiti zaustavljanje “kategorizacije”. Razlog je, navodno, opterećenje infrastrukture...