Pokrenuta je javna rasprava o novm Zakonu o otocima tj. predstavljen je nacrt prijedloga isaza o procijeni učinka popisa za prijedlog Zakoan o otocima...