Hrvatski zavod za javno zdravstvo ( HZJZ ) objavio je preporuke za kupanje u moru i kopnenim površinskim vodama tijekom epidemije COVID-19 Opće pr...