U četiri godine rada nextbike sustav javnih bicikala u Hrvatskoj pokrenut je u 12 gradova, a ove godine sustav javnih bicakala širi se i dalje po cije...