HOTREC podržava uredbu o ambalaži, ali dovodi u pitanje njenu praktičnost

Neravnoteža između ambicioznih ekoloških ciljeva i praktičnih potreba ugostiteljskog sektora.

Autor:  HrTurizam.hr

26. ožujka 2024.

Europski parlament i Vijeće postigli su 15. ožujka privremeni dogovor o ažuriranju EU uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu (Packaging and Packaging Waste Regulation - PPWR).

Dok europsko ugostiteljstvo, koje predstavlja HOTREC, pozdravlja i podržava nova pravila, upozorili su ipak na nepraktičnost nekih odredbi.

Hoteli, restorani, barovi i kafići prepoznaju važnost odgovornog gospodarenja otpadom. Industrija stoga ostaje predana igranju svoje uloge u tranziciji, priopćili su iz udruženja.

Međutim, HOTREC i njegovi članovi zabrinuti su zbog neravnoteže između ambicioznih ekoloških ciljeva i praktičnih potreba ugostiteljskog sektora. Smatraju kako su potrebna jasna i dosljedna ograničenja plastične ambalaže za jednokratnu upotrebu u hotelima i restoranima.

"Zabrana minijaturne plastične hotelske kozmetike je korak naprijed, ali ciljanje na svu jednokratnu ambalažu za toaletne potrepštine u hotelskim sobama nerazumno je i nepraktično", komentirala je Marie Audren, glavna direktorica HOTREC-a.

Udruženje je razočarano nametnutnim obvezama punjenja i ponovne upotrebe, a koje će vjerojatno uzrokovati probleme s odgovornošću.

Iako su dobronamjerne, mjere koje nameću ponovno punjenje i ponovnu upotrebu bez novih troškova, stvorile bi dodatni pritisak na učinkovitost i profitabilnost što bi štetilo prehrambenom sektoru u kojem su, navode, male marže.

Smatraju nadalje kako bi države članice hotelima, restoranima i barovima trebale dopustiti slobodno odlučivanje, posebice o tome hoće li vodu iz slavine omogućavati besplatno ili ne.

HOTREC poziva EU zakonodavce da kroz sekundarno zakonodavstvo pažljivo riješe ove probleme. Poticanjem suradnje i dijaloga moguće je postići ekološku održivost i uspješnu gostoljubivost, poručuju iz udruženja.

Uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu

Prijedlog razmatra cijeli životni ciklus ambalaže i utvrđuje zahtjeve s ciljem sigurne i održive ambalaže, tražeći da se sva može reciklirati i da je prisutnost zabrinjavajućih tvari minimizirana.

Pregovarači su se složili o ciljevima smanjenja ambalaže od 5 posto do 2030. i 15 posto do 2040. godine, kao i o tome da bi se do 2030. sva ambalaža trebala moći reciklirati.

Do tada će se zabrana primjenjivati na plastične predmete za jednokratnu uporabu kao što su tanjuri, šalice i kutije koje koriste restorani brze hrane, folije za kovčege u zračnim lukama i vrlo lagane plastične vrećice s tržnica prehrambenih proizvoda. 

/// Postupno se uklanjaju minijaturna pakiranja toaletnih proizvoda iz europskih hotela

Kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje, odobrena je i zabrana upotrebe takozvanih 'zauvijek kemikalija' (per- i polifluorirane alkilne tvari - PFAS) u ambalaži koja dolazi u dodir s hranom.

EU će primjenjivati određene ciljeve ponovne uporabe, kao što je 10 posto na ambalažu za van i na spremnike za piće, osim onih za vino ili mlijeko. Karton će također biti izuzet. Dogovoreno je i kako prazan prostor ne smije činiti više od 50 posto zapakirane robe.

Odredbe se neće primjenjivati na vrlo mala poduzeća, a sporazum još treba odobrenje Europskog parlamenta i vlada zemalja članica bloka. 

Zahtjevi održivosti i reciklirani sadržaj

Sporazum pojačava zahtjeve za tvari u pakiranju uvođenjem ograničenja za stavljanje na tržište ambalaže koja dolazi u dodir s hranom koja sadrži per- i polifluorirane alkilne tvari (PFAS) iznad određenog praga.

Također odražava glavne ciljeve do 2030. i 2040. za minimalni sadržaj recikliranog materijala plastične ambalaže, osim one koja se može kompostirati i ambalaže čija plastična komponenta predstavlja manje od 5 posto ukupne težine - koji su izuzeti iz ciljeva.

Nova bi pravila smanjila nepotrebnu ambalažu postavljanjem maksimalnog omjera praznog prostora od 50 posto u grupiranoj, transportnoj i e-trgovinskoj ambalaži, zahtijevajući od proizvođača i uvoznika osiguravanje da težina i volumen ambalaže budu minimizirani, osim za zaštićene dizajne pakiranja.

/// Koje europske zemlje najviše recikliraju?

Ponovna upotreba

Tekst postavlja nove obvezujuće ciljeve ponovne uporabe za 2030. i indikativne ciljeve za 2040.

Ciljevi se razlikuju ovisno o vrsti ambalaže koju koriste operateri: alkoholna i bezalkoholna pića (isključujući vino i aromatizirana vina, mlijeko i druga lako kvarljiva pića), transportnu i prodajnu ambalažu (isključujući ambalažu koja se koristi za opasne tvari ili veliku opremu i fleksibilnu ambalažu u izravnom dodiru s hranom) i skupnu ambalažu.

Kartonska ambalaža općenito je izuzeta od ovih zahtjeva. Mikropoduzeća su također izuzeta od postizanja tih ciljeva i uvedena je mogućnost za gospodarske subjekte da formiraju grupe od najviše pet krajnjih distributera kako bi ispunili ciljeve ponovne uporabe.

Parlament i Vijeće propisali su obvezu obrtnika koji nude proizvode 'za van' da kupcima ponude mogućnost da bez dodatnih troškova donesu svoje posude koje će puniti hladnim ili toplim napitcima ili gotovom hranom.

Osim toga, do 2030. aktivnosti 'za van' moraju nastojati ponuditi 10 posto proizvoda u formatima pakiranja prikladnima za ponovnu uporabu.

Foto: meineresterampe / Pixabay
Foto: meineresterampe / Pixabay

Sustavi povrata depozita (DRS)

Prema novim pravilima, države članice do 2029. moraju osigurati odvojeno prikupljanje najmanje 90 posto plastičnih boca za jednokratnu upotrebu i metalnih posuda za piće (godišnje).

Kako bi postigli taj cilj, od njih se za te formate pakiranja zahtijeva postavljanje sustava povrata depozita (DRS).

Minimalni zahtjevi za DRS neće se primjenjivati na sustave koji su već bili na snazi prije stupanja uredbe na snagu ako predmetni sustavi postignu cilj od 90 posto do 2029.

Ograničenja određenih formata pakiranja

Nova pravila uvode ograničenja za određene formate pakiranja, uključujući jednokratnu plastičnu ambalažu za voće i povrće, za hranu i piće, začine, umake u ugostiteljskom sektoru, male kozmetičke i toaletne proizvode koji se koriste u smještajnom sektoru, poput šampona ili boce losiona za tijelo i za vrlo lagane plastične vrećice, primjerice one koje se nude na tržnicama za rinfuzne namirnice.

Ugostiteljstvo

Udruženje pohvaljuje napore zakonodavaca, međutim zabrinuti su zbog "neravnoteže između ambicioznih ekoloških ciljeva i praktičnih potreba ugostiteljskog sektora", tražeći jasnija i dosljednija ograničenja plastične ambalaže za jednokratnu upotrebu u hotelima i restoranima.

Prema HOTREC-u, obveze punjenja i ponovne uporabe nametnute operaterima mogle bi uzrokovati probleme s odgovornošću.

HOTREC potiče zakonodavce da pažljivo riješe ove probleme kroz sekundarno zakonodavstvo. Organizacija traži suradnju i dijalog na putu prema ekološkoj održivosti i uspješnoj ugostiteljskoj industriji.

/// Marriott ima ambiciozne ciljeve održivosti i društvenog utjecaja do 2025.

Kružno gospodarstvo u Europskoj uniji

Odvajanje gospodarskog rasta od iskorištavanja resursa i prijelaz na kružne sustave proizvodnje i potrošnje ključni su za postizanje klimatske neutralnosti Europske unije do 2050.

Vijeće je 20. veljače 2024. donijelo direktivu o jačanju položaja potrošača u zelenoj tranziciji.

Zahvaljujući novim mjerama potrošači u EU će:

 • imati pristup pouzdanim informacijama za donošenje dobrih odluka koje pogoduju okolišu, među ostalim o ranom zastarijevanju
 • biti bolje zaštićeni od neutemeljenih tvrdnji o prihvatljivosti proizvoda za okoliš
 • biti bolje informirani o mogućnosti popravka proizvoda prije kupnje

Direktivom se uvodi i usklađena oznaka s informacijama o komercijalnom jamstvu trajnosti koje nude proizvođači.

Akcijski plan za kružno gospodarstvo

Komisija je u ožujku 2020. predstavila akcijski plan za kružno gospodarstvo s više od 30 mjera za:

 • osiguravanje razvoja održivih proizvoda i načela kružnosti u proizvodnim procesima
 • jačanje položaja potrošača
 • usmjeravanje na ključne sektore
 • smanjenje količine otpada

/// Vir stvara 2045 kg otpada po stanovniku, najviše u Zadarskoj županiji, a razlog je - veliki broj turista

Dizajn održivih proizvoda

Nizom mjera nastoji se osigurati da proizvodi postanu dugotrajniji i da se mogu lakše popraviti, ali i ojačati položaj potrošača kako bi mogli donositi održivije odluke.

U 2009. Direktivom o ekološkom dizajnu utvrđeni su zahtjevi u vezi s energetskom učinkovitošću, koji obuhvaćaju različite skupine proizvoda (npr. računala, hladnjake, crpke za vodu).

Vijeće i Parlament su 5. prosinca 2023. postigli privremeni dogovor o novim zahtjevima za ekološki dizajn održivih proizvoda.

Ciljevi novih pravila su:

 • utvrditi zahtjeve u pogledu okolišne održivosti za gotovo sve vrste robe koja se stavlja na tržište EU-a
 • uspostaviti digitalnu putovnicu za proizvode u kojoj će biti navedene informacije o okolišnoj održivosti proizvoda
 • zabraniti uništavanje određene neprodane robe široke potrošnje (tekstil i odjeća).

Pravo na popravak

EU želi osigurati da potrošači u slučaju kvara ili neispravnosti proizvoda mogu zatražiti popravak umjesto zamjene. Stoga je Komisija u ožujku 2023. predložila nova zajednička pravila za sprečavanje preuranjenog odlaganja robe koja se može popraviti.

Vijeće i Europski parlament su 2. veljače 2024. postigli privremeni dogovor o direktivi o pravu na popravak (ili R2R). Glavni elementi prijedloga su:

 • pravo potrošača da od proizvođača zatraže popravak proizvoda koji se prema pravu EU-a tehnički mogu popraviti (npr. perilice rublja, usisivači ili mobilni telefoni)
 • besplatni Europski obrazac za informacije o popravku
 • internetska platforma za popravak putem koje se potrošači povezuju sa serviserima
 • produljenje roka odgovornosti prodavatelja za 12 mjeseci nakon popravka proizvoda.

Stvaranjem poticaja za proizvođače i potrošače da produlje životni ciklus proizvoda, novim će se zakonodavstvom također smanjiti količina otpada i promicati održiviji poslovni modeli.

/// Mont Blanc: Ispod netaknute razglednice koja se prodaje turistima, krije se uznemirujuća stvarnost

Jačanje položaja potrošača

Europska unija želi spriječiti poduzeća u iznošenju zavaravajućih tvrdnji o dobrobitima njihovih proizvoda i usluga za okoliš. Vijeće je 20. veljače 2024. donijelo direktivu o jačanju položaja potrošača u zelenoj tranziciji.

Zahvaljujući novim mjerama potrošači će:

 • imati pristup pouzdanim informacijama za donošenje dobrih odluka koje pogoduju okolišu, među ostalim o ranom zastarijevanju
 • biti bolje zaštićeni od neutemeljenih tvrdnji o prihvatljivosti proizvoda za okoliš
 • biti bolje informirani o mogućnosti popravka proizvoda prije kupnje

Direktivom se uvodi i usklađena oznaka s informacijama o komercijalnom jamstvu trajnosti koju nude proizvođači.

Tvrdnje o prihvatljivosti za okoliš

Vijeće trenutačno radi i na prijedlogu direktive o tvrdnjama o prihvatljivosti za okoliš, u kojoj se predlaže utvrđivanje kriterija za potkrepljivanje tvrdnji poduzeća o prihvatljivosti proizvoda za okoliš.

Slijede primjeri tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš koje bi trebalo potkrijepiti dokazima:

 • "Obuća izrađena od 50 posto reciklirane plastike"
 • "Klimatski neutralna dostava"
 • "Proizvod za njegu kože koji je prihvatljiv za pčele"

Plastika

Europskom strategijom za plastiku u kružnom gospodarstvu, koja je donesena 2018. i uključuje snažne mjere za borbu protiv mikroplastike, želi se unaprijediti mogućnost recikliranja plastične ambalaže.

U okviru akcijskog plana za kružno gospodarstvo iz 2020. Komisija radi na:

 • obveznim zahtjevima za reciklirani sadržaj i smanjenje količine otpada za ključne proizvode
 • novom okviru politike o plastici na biološkoj osnovi, biorazgradivoj plastici i plastici koja se može kompostirati kako bi se razjasnilo gdje ta plastika može donijeti stvarne dobrobiti za okoliš
 • mjerama za rješavanje pitanja prisutnosti mikroplastike koja se nenamjerno ispušta u okoliš s ciljem smanjenja količine plastičnog otpada.

/// Grad Dubrovnik zabranio korištenje jednokratne plastike

Naslovna fotografija: Pixabay 
Izvor: HOTREC, Vijeće EU, Europski parlament

 

Autor:  HrTurizam.hr

26. ožujka 2024.