Javni poziv TZG Hvara za dodjelu potpora iz programa "Podrška razvoju turističkih događanja" u 2023. godini

Autor:  HrTurizam Promo

4. studenoga 2022.

Turistička zajednica grada Hvara objavila je Javni poziv za prijavu događanja za dodjelu potpore iz programa "Podrška razvoju turističkih događanja“ u 2023. godini

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga o održavanju događaja na području grada Hvara u 2023. godini, te dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Hvara za događanja koje doprinose sljedećim ciljevima:

    • Unapređenju / obogaćivanju turističkog proizvoda / ponude grada Hvara
    • podizanju kvalitete i promocije turističke ponude, kulturne i povijesne baštine grada Hvara
    • razvoju kulturnog, sportskog, eno gastronomskog i ostalih selektivnih oblika turizma
    • povećanju ugostiteljske i druge turističke ponude posebice u razdoblju predsezone i posezone
    • promociji i stvaranju prepoznatljivog imidža grada Hvara temeljenog na kvaliteti turističkog proizvoda
      
Sredstva potpore odobrit će se za organizaciju i realizaciju kulturno – umjetničkih, sportsko – rekreativnih, eno-gastronomskih, zabavnih, tradicijskih i ostalih događanja.

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe, događanja i manifestacije, koje se održavaju u 2023. godini, te će se uvrstiti u program rada i financijski plan TZGH za 2023.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija, odnosno za sufinanciranje održavanja događanja (honorare izvođača i vanjskih suradnika, najam, audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.), najam prostora za održavanje događanja, nabavu radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja, troškove smještaja, te putne troškovi izvođača i vanjskih suradnika, izradu promotivnih materijala i/ili zakup medijskog prostora (oglašavanje u tisku, radiju, vanjsko oglašavanje, on line oglašavanje uz uključivanje loga TZGH), te za druge potrebe u svrhu održavanja događanja koje TZGH smatra opravdanim

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe - trgovačka društva i obrti, kulturne i druge javne ustanove, udruge građana, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. Za potporu za pojedinu manifestaciju se može kandidirati samo Organizator manifestacije, koji u cijelosti organizira manifestaciju za koju traži potporu.

Pri odluci o dodjeli bespovratnih sredstava uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:

        ◦ kvaliteta i originalnost projekta te njegov doprinos razvoju turističke ponude Hvara
        ◦ karakter projekta (izvođači i sudionici domaći i/ili inozemni, motiv dolaska u destinaciju)
        ◦ vrijeme, mjesto i trajanje projekta
        ◦ tradicija održavanja manifestacije /održivost
        ◦ osigurano  financiranje  manifestacije  (ukupna  vrijednost  manifestacije,  visina  osiguranih sredstava iz vlastitih sredstava organizatora i interesnih subjekata)
        ◦ sudjelovanje  interesnih  subjekata  javnog  i  privatnog  sektora  u  organizaciji  i  realizaciji manifestacije
        ◦ promocija manifestacije (medija plan i iznos sredstava za promociju, medijska pokrivenost manifestacije)
        ◦ ekonomski i drugi učinci manifestacije (broj zainteresiranih subjekata koji bi se uključili u događanje, motiv dolaska u destinaciju, broj korisnika).
       
Rok za podnošenja kandidature je 1. prosinca 2022. godine do 14:00 sati. Organizatori događanja PRIJAVU s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI. Javnog poziva, podnose TZGH u tiskanom obliku i to :

- putem pošte, preporučenom pošiljkom, s naznakom "Za Javni poziv za potpore događanjima u 2023.
 – ne otvaraj", na adresu Turistička zajednica Grada Hvara, Trg sv. Stjepana 42, 21450 Hvar

- osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝Za Javni poziv za potpore događanjima u 2023. g. – ne otvaraj“, na adresu Turistička zajednica Grada Hvara, Trg sv. Stjepana 42, 21450 Hvar

Kandidature pristigle nakon navedenog roka izuzet će se u razmatranje, ali eventualno odobravanje istih ovisi o financijskim mogućnostima TZGH.

Više informacija o potrebnoj dokumentaciji, postupku realizacije programa i načinu isplate potpore može se pronaći OVDJE, a sve dodatne informacije se mogu dobiti upitom na e-mail: info@tzhvar.hr.

Popis korisnika s odobrenim iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava bit će objavljen na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Hvara. 

Info, foto: Turistička zajednica grada Hvara

Autor:  HrTurizam Promo

4. studenoga 2022.