Svjetski dan šuma obilježava se 21. ožujka

Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta u Hrvatskoj čini gotovo pola kopnene površine.

Autor:  HrTurizam.hr

21. ožujka 2024.
Hrvatska još uvijek ima 95 posto prirodnih šuma u kojima rado uživaju posjetitelji iz cijeloga svijeta. Prirodnost šuma ogleda se u dominaciji autohtone flore i faune, brojnosti endemičnih vrsta, u tlima, tradiciji gospodarenja, strukturi sastojina i drugim kriterijima. Naša očuvana šumska područja bila su osnova za proglašenje niza zaštićenih područja. Šume su obnovljivi prirodni resurs i naciona...
Već imate korisnički račun? Prijavi se
Premium

Autor:  HrTurizam.hr

21. ožujka 2024.