Kada pričamo o zaradi od turizma prvo na pamet nam padaju usluge smještaja kao i ugostiteljske usluge. No, to je samo vrh sante leda, pogotovo u turiz...