Svake se godine u kolovozu u Selcu slavi jedan poseban dan, i tako već više od pedeset godina. Naime, 4. kolovoza 1894. godine otvorilo se prvo kupali...