Ministartsvo kulture donijelo je odluku kako se umijeće suhozidne gradnje ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra te je uvršteno u Registar kultur...