Između Javne ustanove Nacionalni park Brijuni i Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije (FITIKS) 13. rujna 2018. potpisan j...