Booking.com je nedavno objavio svoju prognozu trendova koji bi mogli utjecati na turističku industriju iduće godine. A koji su dugoročni trendovi...