Obiteljski smještaj čini gotovo 50 posto smještajnih kapaciteta našeg turizma, te samim time sve govori o njegovoj važnosti za naš turizam. Veliki pot...