Ukupno 142 koordinirana inspekcijska nadzora krajem srpnja obavili su sanitarni i turistički inspektori državnog inspektorata, u akciji kojom se nadz...