U trajanju od lipnja do rujna 2017., Heraklea d.o.o., prva specijalizirana agencija za mystery shopping u Hrvatskoj, provela je već tradicionalno istr...