Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba razvio je besplatnu mobilnu aplikaciju mZIPP–Grad na dlanu. Aplikacija na brz i jednost...