Nakon četiri izrazito uspješna izdanja destinacijske marketinške kampanje Share Istria, Turistička zajednica Istre je pokrenula peto jubilarno izdanj...