Oracle je objavio rezultate dva istraživanja usmjerenih na prepoznavanje stavova potrošača prema novim tehnologijama i načina na koji će njihova imple...