Kada bi napravili istraživanje među djecom kako u Hrvatskoj, tako i u drugim državama, te im postavili naslovno pitanje, bilo bi zanimljivo vidjeti od...