Godišnji susret članova Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) i ostalih sudionika hrvatskog turističkog sektora u turizmu održan je u Rapcu od 31...