Brojnim važnim obljetnicama koje su obilježile 2019. godinu u Bakru, pridružile su se još dvije vezane uz najvažniji događaj Margaretinog leta i jedn...