Ne može biti dosadno u našem turizmu. Iako nam je turizam jedna od glavnih strateških grana koja čini 19,6 % BDP-a te se njome bavimo desetljećima, a...