U tri dana, Rabska fjera je zanimljivim kulturnim programom obogatila život grada Raba, pa je tako ulicama zaživjela srednjovjekovna atmosfera koja je...