Ministarstvo turizma dodjeljuje 32 milijuna kuna za financiranje 22 projekta u sklopu programa poboljšanja pristupa ranjivim skupinama tržištu rada u...