Nadaleko poznata i najveća manifestacija Grada Nina je pred nama – odlična, jedinstvena i ono najvažnije autentična turistička priča – Šokolijad...