U Zagrebu su, na šestom Međunarodnom festivalu turističkog filma, Zagreb Tourfilm festival, inače punopravnom članu CIFFT-e – Međunarodnog udruženja t...