Hrvatski turizam je desetljećima plovio na strujama masovnog turizma iniciranog 70ih godina prošlog stoljeća. Tada nastali turistički mastodonti nasta...