Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizira Regionalni webinar “Turizam – novi početak”, a koji će o...