Apelu za radnicima pridružile se i turističke agencije koje naglašavaju ukoliko radnici ne uspiju postići dogovor kod više poslodavaca, da ih se treb...