Europska putnička komisija (ETC) u suradnji s televizijskim kanalom Euronews započela je medijsku kampanju nakon pandemije koronavirusa koja odražava...