Nakon kampanje „Sa zagrebačkih prozora“ , virtualnog muzeja i koncerta grupe Filmmusicorkestar s krova turističkog autobusa, TZG Zagreba krenula je u...