U Hrvatskoj iznimna kvalitete vode za kupanje

Tijekom kupališne sezone 2015. prvi put su sve države članice EU-a ispitivale kvalitetu vodu u kupalištima u skladu s odredbama revidirane Direktive E...

Autor:  HrTurizam.hr

31. svibnja 2016.
Tijekom kupališne sezone 2015. prvi put su sve države članice EU-a ispitivale kvalitetu vodu u kupalištima u skladu s odredbama revidirane Direktive EU-a o vodi za kupanje (2006/7/EZ). Direktivom se utvrđuje da se kvaliteta vode za kupanje može razvrstati kao „izvrsna”, „dobra”, „zadovoljavajuća” ili „loša”, ovisno o zabiježenoj razini fekalnih bakterija. Više od 90 % kupališta u osam država člani...
Već imate korisnički račun? Prijavi se
Premium

Autor:  HrTurizam.hr

31. svibnja 2016.