U tijeku dva Javna savjetovanja iz sektora turizma

Trenutno su u tijeku dva Javna savjetovanja koja se tiču turističkog sektora. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Javno savjetovan...

Autor:  HrTurizam.hr

22. siječnja 2024.

Trenutno su u tijeku dva Javna savjetovanja koja se tiču turističkog sektora.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru koje je otvoreno do 3. 2. 2024. godine.

Ovom Uredbom propisuju se vrste djelatnosti i visina minimalne nakade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.

S druge strane, Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javno savjetovanje vezano je uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji , a otvoreno je do 18. 2. 2024. godine.

Pravilnikom o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji propisuju se ishodi učenja koji se provjeravaju na stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji, sastav ispitne komisije i način polaganja stručnog ispita.

Uključite se u javna savjetovanja, jer upravo se tako stvaraju zakoni i razni pravilnici koji nam olakšavaju ili otežavaju poslovanje. Sve zavisi o nama samima. Sada je vrijeme za argumentirane komentare i prijedloge. Kasnije će biti kasno. 

Za sada nema niti jedan komentar. 

Autor:  HrTurizam.hr

22. siječnja 2024.