Broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u rastu

U siječnju 2019. hrvatske zračne luke zabilježile su 257 tisuća putnika, što je porast od 2,1% u usporedbi sa siječnjem 2018. Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb s 189 tisuća putnika (pad od 0,8% u...

U siječnju 2019. hrvatske zračne luke zabilježile su 257 tisuća putnika, što je porast od 2,1% u usporedbi sa siječnjem 2018.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb s 189 tisuća putnika (pad od 0,8% u odnosu na siječanj 2018.), slijedi zračna luka Split s 35 tisuća putnika (porast od 8,4% u odnosu na siječanj 2018.) i zračna luka Dubrovnik s 26 tisuća putnika (porast od 18,6% u odnosu na siječanj 2018.).

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 75 tisuća putnika, što je porast od 6,2% u odnosu na isto razdoblje 2018.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u siječnju 2019. iznosio je 4 692, što je porast od 3,8% u usporedbi sa siječnjem 2018.

Vijesti: