Potpisan sporazum o suradnji između Grada Vukovara i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i Grad Vukovar, potpisali su sporazum o suradnji s ciljem izvođenja programa obrazovanja iz područja turizma, ugostiteljstva i održivog...

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i Grad Vukovar, potpisali su sporazum o suradnji s ciljem izvođenja programa obrazovanja iz područja turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja te promicanja obrazovanja kadrova u turizmu i ugostiteljstvu.

Efekti uspostavljene suradnje su višestruki, a kroz poticanje obrazovanja kadrova, uz istovremenu valorizaciju turističkih potencijala destinacije, stvara se čvrsto uporište projektima razvoja turizma na području Grada Vukovara, ali i čitave Vukovarsko-srijemske županije. U tom smislu, suradnja predstavlja realizaciju strateškog opredjeljenja akademske zajednice da bude aktivnim partnerom lokalnoj samoupravi i njezinim institucijama pri formuliranju razvojnih planova i programa, ističu iz FMTU-a te dodaju kako sporazum istovremeno predviđa suradnju na stručnim i znanstvenim projektima, savjetničke usluge i druge oblike suradnje.

“Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu jedina je javna visoko obrazovna institucija koja se već više od pedeset godina bavi edukacijom kadrova za turizam i ugostiteljstvo. U tom kontekstu, osim studija, nastojimo biti aktivan partner i surađivati s lokalnim zajednicama. Vjerujemo da u okviru svojih mogućnosti možemo doprinijeti razvoju turizma te gospodarskom i društvenom napretku i Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije,” rekla je dekanica Dora Smolčić Jurdana izražavajući nadu za nastavak plodonosne suradnje na planu edukacija, cjeloživotnog obrazovanja i suradnje na stručnim znanstvenim projektima koji spajaju znanost i praksu u konkretnoj primjeni.

www.vucedol.hr

Strateški dokumenti destinacijski pozicioniraju Vukovarsko-srijemsku županiju kao ruralni prostor sa značajnim resursima za dinamičan turistički razvoj, a predloženi model razvoja turizma podrazumijeva aktivnosti koje će osnažiti turističku ponudu i razvoj dionika turizma, u pravcu razvoja turističke ponude, rasta popunjenosti kapaciteta, turističkog prometa, zaposlenosti i dr. „Potpisivanje Sporazuma o suradnji drugi je korak naše suradnje. Prvi je korak bila je inicijativa zamjenika župana Đorđa Čurčića koji je prepoznao potencijal Vukovar te nas spojio s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kojega cijenimo kao najpoznatiju ustanovu u Republici Hrvatskoj koja se bavi turizmom. Ideja nam je koristiti Fakultet i stručni kadar kroz postojeće i nove programe kako bismo ojačali kontinentalni turizam u našem kraju,” rekao je gradonačelnik Penava ističući kako je Vukovar središte kontinentalnog turizma istočne Hrvatske što dokazuju brojne nagrade Gradskog muzeja Vukovar poznatog, Arheološkog muzeja Vučedol, ali vrhunsko novootvoreno Plivalište, šetnice uz Dunav i nove marine koje su u procesu realizacije, kruzing te Vodotoranj s pratećim memorijalnim turizmom.

Grad Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija u posljednje vrijeme privlače sve veći interes turista što potvrđuju značajna povećanja dolazaka i noćenja turista u komercijalnim smještanim objektima. Naime, u 2016. godini, u Vukovaru je zabilježeno 34.881 dolazaka turista koji su ostvarili 44.427 noćenja. U usporedbi s 2015. godinom, riječ je o povećanju od 195,11% u dolascima, odnosno 168,09% u noćenjima. Također, u 2016. godini, Grad Vukovar je zabilježio 221 pristajanja kruzera s gotovo 30 000 putnika.

Ovo je još jedna od niza aktivnosti Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu koja podržava njegovu usmjerenost da se pozicionira kao lider visokog obrazovanja i istraživanja u turizmu i aktivan partner u razvojnim procesima“zaključuju iz FMTU-a. Kao osnovna aktivnost koja je pred dvjema institucijama može se istaknuti formiranje programa edukacije iz područja turizma i ugostiteljstva kao značajnog pokretača turističkog razvoja Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.

Povezana vijest: EDUKACIJA I POPULARIZACIJA ZNANOSTI U TURIZMU – UKLJUČITE SE U PROJEKT “ZNANJE JE MOĆ”

Vijesti: