Sanja Čižmar: Podiznje PDV-a odraziti će se na smanjenje dobiti, a time i na smanjeni investicijski potencijal

Cijeli turistički sektor od ugostitelja, hotelijera do turističkih agencija i svih drugih turističkih stručnjaka su ujedinjeni i složni protiv prijedloga nove porezna reforme kojoj je namjera podizanje PDV-a u turizmu s 13 posto na 25 posto.

Na tu temu zanimalo nas je i mišljenje jedne od najkompetentnije hrvatske turističke konzultantice Sanje Čižmar, Senior partner u tvrtki HD Consulting, koja ističe kako je jasno da su proračunske potrebe u uvjetima izostanka smanjivanja proračunskih rashoda, u Hrvatskoj velike, te stoga nije iznenađujući pokušaj da se dodatni proračunski prihodi osiguraju iz jed(i)nog uspješnog sektora kao što je turizam. „ Učinke ovakve mjere ne treba sagledavati kratkoročno kroz efekt punjenja proračuna u idućoj godini, već barem na srednji rok, jer je zasigurno da će se odraziti na smanjenje dobiti, a time i na smanjeni investicijski potencijal postojećih vlasnika i investitora u sektoru. Naime, teško da će se itko odlučivati na značajnije dizanje cijena jer bi to ugrozilo našu cjenovnu konkurentnost na inozemnom tržištu. A znamo da nam većina gostiju dolazi sa internacionalnog tržišta te da biraju destinacije prema odnosu vrijednosti za novac, gdje cijena igra ključnu ulogu. „ ističe Sanja Čižmar

Također ističe Čižmar kako će financijska poluga u hotelsko-turističkim poduzećima biti narušena, budući da poduzeća iz akumulacije financiraju dio investicija, a za ostatak uzimaju kredit. „Smanjivanjem akumulacije se znatno smanjuje mogućnost kreditne izloženosti, a time i investicijski potencijal. Time se odričemo i mogućnosti povećanja zaposlenih u turizmu kroz investiranje u nove objekte. Konačno, povećavanje stope PDV-a početkom godine, u situaciji kada su ugovori s touroperatorima već zaključeni i cijene se ne mogu mijenjati, staviti će hotelsko-turistička poduzeća u zaista nezavidan položaj. Znamo naime da većina naših turističkih poduzeća touroperatorima prodaje pansionsku uslugu gdje ugostiteljska usluga čini značajan dio.“

Kakvu poruku šaljemo investitorima čestim mijenjanjem stopa PDV-a?

Kako je istaknula Marina Franolić, organizatorica Hotel Adria Foruma koji je prošle godine okupio 25 vodećih hotelijera, investitora i konzultanata iz Hrvatske i inozemstva, kapital ne ide tamo gdje je lijepo nego tako gdje je povrat investicije najizgledniji. Da li su investicije u Hrvatskoj isplative, pogotovo kada znamo da je povrat investicija u turizmu dugoročan?

sanjacizmar

HD Consulting / Sanja Čižmar, Zoran Kasum, Ružica Herceg, Branko Bogunović, Ivana Đurić Petrinić

Jedni od preduvjeta za privlačenje investicija , kako domaćih tako i stranih, je stabilna zakonska regulativa i konkurentno poslovanje, no ovakvom politikom kao i stalnim mijenjanjem zakonske i porezne regulative svakako se moramo pitati: Kakvu poruku šaljemo investitorima čestim mijenjanjem stopa PDV-a?

Problem čestih izmjena regulative, a ovdje pripada i česta promjena stopa PDV-a, investitore dovodi u stanje neizvjesnosti budući da ne znaju što i kako se sutra može promijeniti u smislu uvjeta poslovanja ističe Čižmar te dodaje kako apelira da se osvrnemo što naši bliski konkurenti na Mediteranu rade po pitanju PDV-a. „ Susjedna Crna Gora ovo je ljeto donijela promjenu Zakona o PDV-u kojom smanjuju stopu PDV na ugostiteljske usluge u hotelima sa četiri zvjezdice na sjeveru zemlje, odnosno hotelima s pet zvjezdica na jugu zemlje. Na taj način Crna Gora izravno potiče investicije u visokokvalitetnu hotelsku ponudu, čak i diferencirano teritorijalno. Svjesni su da će to donijeti smanjenju sive ekonomije, te da će na srednji rok izravno utjecati na povećanje proračunskih prihoda po osnovu PDV od turističke djelatnosti, poreza i doprinosa na plaće, kao i poreza na dobit gospodarskih subjekata iz komplementarnih djelatnosti.“

Za kraj ističemo kako je tvrtka HD Consulting kao voditelj konzorcija, zajedno sa Fakultetom za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ iz Pule te tvrtkom Proficiscor iz Zagreba, na javnom natječaju dobila posao Analize učinka promjene stope PDV-a na konkurentnost sektora,. Cilj projekta je upravo sagledati učinke za scenarij smanjenja stope PDV-a, odnosno za scenarij povećanja stope prema prijedlogu Vlade. „Ova će studija biti objektivizacija učinaka na dobit, ulaganja i zaposlenost, te će stručnim argumentima i financijskom simulacijom za navedene scenarije pokazati stvarne učinke promjene stopa PDV na srednji rok.“ zaključuje Čižmar.

Željno iščekujemo rezultate analize  učinka promjene stope PDV-a na konkurentnost turističkog sektora, a do tada uključite se u argumentiranu i konstruktivnu raspravu jer jedino tako možemo rasti i razvijati se kao pojedinci i kao društvo.

Vijesti: