Varaždinska garda postala nematerijalno kulturno dobro

Varaždinski Purgari, garda ili grenadiri svi sadašnji i bivši pripadnici Varaždinske građanske garde Purgara koja djeluju od 1750. godine, od sada su zaštićeni i nalaze se u registru kulturnih...

Varaždinski Purgari, garda ili grenadiri svi sadašnji i bivši pripadnici Varaždinske građanske garde Purgara koja djeluju od 1750. godine, od sada su zaštićeni i nalaze se u registru kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno dobro.

Varaždinci su ih zvali purgari, purgeri, garda ili grenadiri, u povijesnim dokumentima su građanska milicija, sbor ili zbor, četa i garda, a riječ je o postrojbi uniformiranih i naoružanih građana koji su na svoj način sudjelovali u životu grada i to – s manjim prekidima – od sredine 18. stoljeća i doba carice Marije Terezije. Gradski statut tada je ozakonio stari običaj da se Varaždinci organizirano okupe i naoružaju zbog obrane grada od neprijatelja.

Lijepa turistička priča kojom se svakako  moramo ponistiti i pokazati je turistima. Više o Varaždinskoj gardi saznajte ovdje

Vijesti: