Đakovo ukinulo porez na potrošnju

Od 01.01.2019. godine stupila je na snagu Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima kojom je u gradu Đakovo ukinut Porez na potrošnju koji se do sada plaćao na...

Od 01.01.2019. godine stupila je na snagu Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima kojom je u gradu Đakovo ukinut Porez na potrošnju koji se do sada plaćao na potrošnju alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih pića prodavanih u ugostiteljskim objektima.

Za ugostitelje ova Odluka donosi rasterećenje za iznos do tri posto, a za gradski proračun to znači da će se prihod smanjiti za oko 450.000,00 kuna koliko je iznosilo u prosjeku prijašnjih godina,

PRILOG: SVETA NEDELJA UKINULA PRIREZ I POREZ NA POTROŠNJU TE NAPLATU KOMUNALNE NAKNADE ZA HOTELE, APARTMANSKA NASELJA I KAMPOVE

Vijesti: