Do 2023. Adris će investirati 2.2 milijarde kuna u turistički dio grupe

Sjednicom Glavne skupštine Adris grupe, održanom u Rovinju, završilo je održavanje godišnjih skupština društava u sastavu Grupe. Adris grupa u 2018. godini ostvarila je ukupni prihod u iznosu od...

Sjednicom Glavne skupštine Adris grupe, održanom u Rovinju, završilo je održavanje godišnjih skupština društava u sastavu Grupe.

Adris grupa u 2018. godini ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 5,79 milijardi kuna, što predstavlja rast od pet posto. Poslovni prihodi iznosili su 5,65 milijardi kuna ili 13 posto više u usporedbi s prethodnom godinom. Prihodi od prodaje robe i usluga iznosili su 5,06 milijardi kuna i za 16 posto veći su u usporedbi s prošlom godinom. Na domaćemu tržištu ostvaren je prihod od 3,55 milijardi kuna, a na inozemnim tržištima 1,51 milijardu kuna, ili 12 posto više u usporedbi s prošlogodišnjim. Neto dobit iznosi 446 milijuna kuna, što predstavlja rast od 19 posto.

U 2018. godini sve Adrisove tvrtke zabilježile su rast ključnih količinskih i financijskih pokazatelja poslovanja. Sva tri posla zabilježila su dvoznamenkasti rast neto dobiti: zdrava hrana 11 posto, turizam 24 posto i osiguranje 33 posto. Konsolidirano gledajući, rast iznosi 29 posto. Ako se tomu doda i tvrtka HUP-Zagreb, Adrisovi poslovi zabilježili su konsolidirani rast neto dobiti od 52 posto. Adris je akvizicijom tvrtke HUP-Zagreb dodatno osnažio svoj turistički dio poslovanja, a obavio je i sva potrebna rezerviranja vezana uz Agrokor, javljaju iz Adrisa.

Maistra – nastavak rasta svih ključnih pokazatelja poslovanja

Maistra je u 2018. godini ostvarila četiri posto više noćenja gostiju, uz povećanje prosječne cijene noćenja od četiri posto. Poslovni prihodi veći su za devet posto i iznose 1,25 milijardi kuna. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iz redovnoga poslovanja iznosi 449 milijuna kuna i za pet je posto veća od prošlogodišnjega ostvarenja. Dobit prije kamata i poreza (EBIT) iz redovnoga poslovanja bilježi rast od četiri posto i iznosi 275 milijuna kuna. Ostvarena neto dobit iz poslovanja iznosi 201 milijun kuna. 

HUP-Zagreb tvrtka je koja znatno pridonosi jačanju turističkoga dijela Grupe i koja također ostvaruje rast svih ključnih pokazatelja poslovanja. Navedeni pokazatelji, uz zagrebačke hotele, obuhvaćaju i poslovanje dubrovačkih hotela u podružnici Hoteli dubrovačka rivijera. U 2018. godini HUP-Zagreb ostvario je sedam posto više noćenja gostiju, uz rast prosječne cijene noćenja od osam posto. Poslovni prihodi veći su za 10 posto i iznose 448 milijuna kuna. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 176 milijuna kuna i za 17 posto veća je od prošlogodišnje. Dobit prije kamata i poreza (EBIT) bilježi rast od 25 posto i iznosi 135 milijuna kuna. 

U 2018. godini završen je proces vlasničke konsolidacije u tvrtki HUP-Zagreb.

Početkom 2019. godine Adris je završio proces stjecanja stopostotnoga udjela u tvrtki. U lipnju 2018. godine započeo je i proces funkcionalnoga spajanja u turističkome dijelu kako bi Maistra i HUP-Zagreb funkcionirali kao jedinstven sustav, što će omogućiti korištenje ekonomije obujma i sinergijskih učinaka. Turistički dio Grupe ima 75 posto proizvoda u čvrstim objektima i čak 84 posto hotelskoga smještaja na razini četiriju i pet zvjezdica. Maistra je vodeća hrvatska turistička tvrtka prema kriteriju kvalitete turističkoga portfelja.

Do 2023. godine u turistički dio Grupe, Adris će uložiti više od dvije milijarde kuna, čime će 95 posto hotelskih kapaciteta biti na najvišoj razini ponude. Uz ulaganja u Rovinju, Vrsaru, Zagrebu i Dubrovniku, u planu su i ulaganja u Splitu, rastućemu i prepoznatljivomu hrvatskom turističkom odredištu. Uz kapitalna ulaganja, ključna poluga rasta jest ulaganje u prepoznatljivost i doživljaje u turističkim odredištima, što izravno i pozitivno utječe na politiku upravljanja cijenama.

Adris će do 2023. investirati gotovo tri milijarde kuna u razvoj svojih poslova. Glavnina investicija, vrijednih 2.2 milijarde kuna, odnosi se na daljnje podizanje kvalitete usluge turističkog dijela posla.

Dividenda 18,2 kune po dionici, isplatit će se 19. srpnja

U skladu s objavljenim dnevnim redom, nakon što je Glavna skupština usvojila financijska izvješća za 2018. godinu, donijela je i odluku o upotrebi dobiti iz 2018. godine.

U skladu s odlukom Glavne skupštine o isplati dividende od 18,2 kuna po dionici, iz neraspoređene zadržane dobiti Društva izdvojit će se iznos od 298,5 milijuna kuna za isplatu dividende. Dividenda će biti isplaćena 19. srpnja 2019. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 28. lipnja 2019. Obračunati iznos dividende na vlastite dionice zadržava se u neraspoređenoj dobiti. 

Ante Vlahović odlazi s čela Adris grupe 

Na kraju, Skupština je dala razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora. Dosadašnji predsjednik Uprave, mr. Vlahović, izabran je za člana Nadzornog odbora s početkom mandata 1. siječnja 2020. godine. Za člana Nadzornog odbora izabran je i Vitomir Palinec, direktor financija Adris grupe, čiji mandat počinje zaključenjem ove Glavne skupštine na kojoj je izabran.

Vijesti: