Dragan Šimac: Pogrešno je ne imati zaposlenike uključene u ciljeve i u ono što se radi

Reputacija turističke industrije kao poslodavca je biti ključ uspjeha

Autor:  HrTurizam.hr

12. rujna 2023.

U turizmu su ljudi daleko najvažniji resurs.

Goran Rihelj je napisao članak u HrTurizam.hr o odnosu poslodavaca i voditelja prema zaposlenicima koji imaju utjecaj na turizam. Rekao je da rad u turizmu bez slobodnih dana nije i ne smije biti normalan.

/// Rad bez slobodnih dana u turizmu nije i ne smije biti standard industrije!

Gledajući više globalno, mišljenja sam da podržavam ovaj smisao s ciljem da se taj dio stavi na listu obaveza, a ne na listu želja, kako bi u sljedećoj sezoni svi bili što zadovoljniji ishodima i razvojem, te kako bi svi imali što veći učinak na cjelokupan rast turizma i doprinos sveukupnih očekivanja.

Mjerenje prave stvari na pravi način je za moj pojam naznaka da se imperativno moramo pobrinuti o ljudskom faktoru jer su ljudi ključna karika razvoja ,stvaranja i cjelokupnog uspjeha turizma i same zajednice. 

Stjecanje povjerenja ljudi i njihovo zadržavanje, ključni su za uspjeh naše organizacije, kao i priprema novih generacija na suradnju u postizanju zajedničkih ciljeva. 

Davanje zaposlenicima ( studentima) nadu i prilike da pokažu svoje talente kako bi već danas bili prepoznati i uključeni u razvoj i rast je od ogromne važnosti za razvoj našeg turizma. Što znači da moramo pronaći svaku moguću priliku kako bi povećali aktivno sudjelovanje svojih zaposlenika koje vodi prema maksimalnoj uključenosti, strasti i win win prilikama.

Tijekom svoje karijere imao sam priliku vidjeti kako je pogrešno ne imati zaposlenike uključene u ciljeve i u ono što se radi.

Osjećaj ljudi da ih se iskorištava i ne poštuje, te njihovo nezadovoljstvo se je u suštini svodilo na nulu, prema gubitku interesa i evakuaciji pretežno iskusnih djelatnika u sredine gdje im se vjeruje i gdje ih se inspirira, pa sve do danas kada zapošljavanje, prepoznavanje vrlina (selekcija) i zadržavanje talenata postaje sve više i više rizična i strateški kritična.

Jedna od važnijih principa u ljudskoj prirodi je žudnja da budemo cijenjeni i ako ćemo biti potpuno iskreni isključivo prema sebi, onda je smisao ovog posta da svi mi koji radimo s ljudima trebamo razmišljati o reputaciji, da moramo biti izravno uključeni i ozbiljnije uzimati odgovornost u čuvanju naših zaposlenika, te stvaranju i razvijanju kadra u okruženju u kojem se zaposlenici osjećaju psihološki sigurnim - jer na kraju svega varijabla koju tražimo su ljudi!

Autor: Dragan Šimac, GM

Foto: Matteo Vistocco on Unsplash

Autor:  HrTurizam.hr

12. rujna 2023.